Ze sprężynami skrętnymi z przodu prowadzenie-N-krispol B max = 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm H max = 3000 mm | 2500 mm | 2250 mm b min = 100 mm Hp = H – 80 mm Hp + n = H Hn min = 210 mm Hn + n min = 210 mm Hn stand <= 360 mm W min = H + 555 Ze sprężynami skrętnymi z tył prowadzenie-L-krispol B max = 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm H max = 2750 mm | 2500 mm | 2250 mm b min = 100 mm Hp = H – 100 mm Hp + n = H – 100 mm Hn min = 120 mm Hn + n min = 120 mm Hn stand <= 250 mm W min = H + 625 Ze sprężynami skrętnymi z tył prowadzenie-SL-krispol B max = 3500 mm | 4000 mm H max = 2750 mm | 2500 mm b min = 100 mm Hp + n = H – 110 mm Hn + n min = 80 mm Hn stand <= 200 mm W min = H + 625 Ze sprężynami skrętnymi z przodu prowadzenie-NH-krispol B max = 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm H max = 3000 mm | 2500 mm | 2250 mm b min = 100 mm Hp = H Hp + n = H Hn min = 350 mm Hn + n min = 400 mm Hn stand <= 650 mm W min = H + 420 Ze sprężynami skrętnymi z przodu prowadzenie-H-krispol B max = 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm H max = 3000 mm | 2500 mm | 2250 mm b min = 100 mm bn min = 350 mm HL = Hn – 260 mm HL min = 210 mm HL max = 900 mm Hp = H Hp + n = H Hn min = 470 mm Hn + n min = 470 mm Hn + n max = 760 mm Hn stand <= 1400 mm W min = H – HL + 750 mm Ze sprężynami naciągowymi prowadzenie-E-krispol B max = 3000 mm H max = 2375 mm b min = 130 mm Hp = H – 85 mm Hp + n = H – 85 mm Hn min = 180 mm Hn + n min = 180 mm Hn stand <= 350 mm W min = H + 730 Prowadzenie dostępne tylko w bramach typowych CLASSIC E o max. wym. 3000×2375